Uitnodiging extra ALV PADEL 19 juli

Extra ALV

Het bestuur nodigt je graag uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 juli om 20:00 uur in ons paviljoen.

Zoals eerder gecommuniceerd heeft de Padelcommissie de afgelopen maanden in kaart gebracht of er mogelijkheden zijn om padelbanen te plaatsen op onze vereniging.

Om te weten wat onze leden vinden en of er draagvlak is, is een ledenenquête gehouden. Graag brengen we je tijdens deze avond hierover op de hoogte. Daarna is de bedoeling over te gaan tot stemming over aanschaf en plaatsing van de banen.

Voorafgaand aan deze extra ALV zal er een informatieavond gehouden worden door de padelcommissie op donderdag 7 juli as om 19.30 uur in ons paviljoen, waarin vragen gesteld kunnen worden.

De agenda is als volgt, zowel op de extra ALV als tijdens de informatie avond:

1.   Wat is padel?
2.   Waarom padel bij TV de Lobbelaer
3.   Doel en activiteiten 
4.   Enquête
5.   Aandachtspunten ALV 2021 en ledenenquête
6.   Plaatsbepaling
7.   Financiering
8.   Volgende stappen?
9.   Vragen

Tijdens de ALV willen we hierna tot stemming overgaan als laatste punt (10).

Wij vragen u vriendelijk op zowel de informatieavond op 7 juli als op de Extra ALV op 19 juli een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

Graag zien we je dan!

Met sportieve groet,
namens het bestuur.

Nieuws Overzicht