Barmodule in een notedop

 

Beste Lobbelaer-leden.

Betreft: invullen bardiensten

Het tennisseizoen 2019 staat weer voor de deur en voordat een ieder weer lekker buiten kan gaan tennissen dienen er nog twee dingen geregeld te worden, namelijk: de contributie en uw bardienst.
De bardiensten zijn verplicht voor alle leden vanaf 19 jaar !
Indien u door persoonlijke omstandigheden niet in staat bent om bardienst te draaien, dan kunt u met een goed onderbouwde reden een verzoek doen bij de bardienst om in aanmerking te komen voor een alternatieve passende bardienst.

De sleuteloverdracht gaat ook dit jaar weer middels de sleutelkluis. In de mail  voorafgaand aan uw bardienst vindt u de pincode voor het openen van de sleutelkluis. Deze kluis bevindt zich in de hal bij het afhangbord. De haldeur is te openen d.m.v de KNLTB pas, vergeet deze dan ook niet mee te nemen.

Het invullen van uw bardiensten gaat dit jaar op een nieuwe manier via deze nieuwe website en kan vanaf ??????????????.
Tijdens de ophaaldagen van uw tennispasje kunt u zich ook inschrijven voor de bardiensten. Hiervoor is iemand van de barcommissie in het paviljoen aanwezig.
De pasjes worden alleen op de ophaaldagen afgegeven indien u aan uw bardienst verplichting voldaan heeft.  

 Instructie inschrijven bardienst

Voor de bardiensten dient u persoonlijk in te loggen op de Lobbelaer website. Indien u nog geen toegangscode heeft aangemaakt kunt u dat zelf via het menu Wachtwoord Instellen of deze link.

U kunt inloggen met u mail adres of u eigen (nieuw) lidnummer van de Lobbelaer. Dat nummer ziet er ongeveer zo uit: 10000xxx. Maar de ledenlijst is pas op te vragen nadat u bent ingelogd dus het is het gemakkelijkst om de eerste keer met u mailadres aan te loggen. Indien er meerdere gezinsleden lid zijn met hetzelfde mailadres dan is het handiger om de andere personen via het eigen lidnummer een account te laten aanmaken.

Na inloggen kiest u via het menu Bardienst voor het menu Inschrijven Bardienst. Per regel kan er 1 persoon inschrijven. LET OP: eenmaal aangeklikt kunt u keuze niet meer ongedaan maken.

Er zijn 2 verschillende bardiensten: een bardienst van 3 uur of een bardienst van 4,5 uur. Om aan uw bardienst verplichting te voldoen dient u 3 bardiensten van 3 uur of 2 bardiensten van 4,5 uur te draaien (9 uur totaal)
Maak uw keuze door op ‘Inschrijven’ te drukken
Herhaal bovenstaande acties voor het inschrijven van de volgende bardienst.

LET OP: Indien u zich heeft ingeschreven bent u zelf verantwoordelijk voor de aangeklikte dienst. Op het moment dat u erachter komt dat u niet in gelegenheid bent om deze bardienst te draaien kunt u de barcommissie verzoeken om uw bardienst weer vrij te geven. De dienst staat dan wel nog op u naam, maar is daarna door een ander lid over te nemen. (onder u naam komt in de dienstenrooster een linkje te staan waar dan op geklikt kan worden in het overzicht van de barrooster. Dit kunt u vinden onder het menu baroverzicht). U dient zelf voor vervanging te zorgen. Indien u uw opgegeven bardienst niet volbrengt worden het aantal vrijwilligers punten verlaagt. Dat wilt zeggen dat u deze dienst alsnog dient te draaien. Eventueel in het volgende jaar. Indien het aantal te verrichten bardiensten zover oploopt dat het meer als 18 vrijwilligers punten bedraagt (9 per jaar), zonder goede reden, dan kan de vereniging besluiten om uw tennispas te blokkeren voor de banen en competitietennis. Tevens kan de vereniging besluiten om een boete te sturen van € 50,-- per bardienst.

U gaat door met inschrijven totdat u de minimaal verplichte 9 uur heeft ingevuld (zijnde 9 vrijwilligerspunten). Hierna bent u ingeschreven voor de bardiensten. Een week én een dag voor aanvang van de bardienst ontvangt u een e-mail ter herinnering.

Ingeval u uw bardienst niet kunt draaien kunt u een verzoek indien bij de leden administratie om de bar Aftekopen
U kunt uw bardienst afkopen voor een afkoopsom van € 62,50. Er kunnen maximal 50 personen hun bardienst afkopen op basis van het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt

Voor het melden van zaken met betrekking tot uw bardienst kunt u een mail sturen naar:     barcommissie@lobbelaeer.nl

We hopen op een mooi en gezellig tennisseizoen waarbij de bar weer zoveel als mogelijk open kan zijn, zodat u ook kunt genieten van een drankje na uw tennispartij !

Namens de barcommissie

Adrian van den Bemt
Bas den Boer
Arie Lodder
An van de Rijt
Tim van Zuilekom