Kascontrole Commissie

De Lobbelaer is een tennisvereniging die draait op de inzet van haar leden. We hebben gelukkig een hoop enthousiaste vrijwilligers die een steentje bijdragen in één van onze commissies. Wil jij ook iets voor de club betekenen? Mail dan naar voorzitter@lobbelaer.nl

De Kascontrole Commissie beoordeelt jaarlijks het financieel verslag en brengt hierover verslag uit aan de ALV.

COMMISSIELEDEN

 Frank den Ridder

 Hans Mollenbrok