Toegang park

De toegang tot het paviljoen werkt met een elektronisch systeem. Je kunt met behulp van je telefoon (of eventueel aangevraagde tag) toegang tot het tennispark krijgen. Voor de app worden je naam en e-mailadres gebruikt die bekend zijn bij de vereniging. 

Download app voor Android.
Download app voor iOS.

Let op!

  • Het is belangrijk dat je een uniek e-mailadres hebt;
  • Ben je met meerdere gezinsleden lid en je wilt afzonderlijk van elkaar toegang verkrijgen tot het park, dan heeft ieder die toegang wil een eigen e-mailadres nodig; 
  • Mocht je bovenstaande nog niet hebben, maak deze dan z.s.m. aan en geef de nieuwe emailadressen met je naam door aan tc@lobbelaer.nl
  • Vergeet daarbij niet om je e-mailadres toe te voegen/ veranderen op de website. Dit doe je door in te loggen en het mailadres bij persoonsgegevens aan te passen;

We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen het prettig vindt of de mogelijkheid heeft om met zijn/haar telefoon straks de poort en het paviljoen te openen.
Voor diegene is er de mogelijkheid om een tag aan te vragen. Er zal bij het uitgeven van de tag een borg worden gevraagd van €25,00 waarbij je je ervan bewust moet zijn, dat bij enige vorm van misbruik jij als verantwoordelijke optreedt.