Barmodule in een notendop

 

Lees dan onderstaande informatie goed door.

1.     Wie draaien er bardiensten ?

2.     Sleuteloverdracht.

3.     Vanaf wanneer kunt je bardiensten invullen ?

4.     Pasjes ophalen en online hulp.

5.     Bardiensten invullen in je persoonlijke omgeving van lobbelaer.nl?

6.     Hoe in te loggen op de lobbelaer.nl site.

7.   Nog geen toegang of wachtwoord opnieuw opvragen.

8.     Hoe de bardiensten in te vullen ?

9.     Vrijgeven bardiensten.

10.     Aantal bardiensten niet zelf in te vullen.

11.  Afkoop van bardiensten.

12.  Uitbesteden bardiensten.

13.  Indien je geen bardiensten draait.

14. Formulier invullen tijdens bardiensten.

15. Corona Richtlijnen.

 

1. Wie draaien er bardiensten ?

De bardiensten zijn verplicht voor alle leden vanaf 19 jaar! en het seizoen loopt voorlopig vanaf 1 apr 2023 t/m 31 maart 2024
Indien je door persoonlijke omstandigheden niet in staat bent om bardienst te draaien, dan kun je met een goed onderbouwde reden een verzoek doen bij de barcommissie om in aanmerking te komen voor een alternatieve passende bardienst. Zomerchallange leden zijn vrijgesteld van de bardienst verplichting.

2. Sleuteloverdracht.

De sleuteloverdracht gaat ook dit jaar weer middels de sleutelkluis. In de mail voorafgaand aan je bardienst ontvang je de pincode voor het openen van de sleutelkluis. Deze kluis bevindt zich in de hal bij het afhangbord. De buitendeur is te openen d.m.v. de PaxtonKey app op je telefoon of horloge.

3. Vanaf wanneer kunt je bardiensten invullen ?

Het invullen van je bardiensten kan vanaf  24 maart 2022 om 15.00 uur.
(Let op: Volgens het huishoudelijk reglement dient u als lid op tijd al uw bardiensten te hebben ingevuld!)

4. Pasjes ophalen en online hulp.

Het opgehaalde pasje blijft geldig en er zijn dan ook dit jaar geen pasjes afhaal momenten.

5. Bardiensten invullen in je persoonlijke omgeving van lobbelaer.nl?

Om bardiensten in te kunnen vullen dien je ingelogd te zijn op Lobbelaer website. Dat gaat dit jaar anders dan de afgelopen jaren en loopt nu via een persoonlijke pagina. Op deze persoonlijke pagina vind je gegevens zoals NAW, Algemene gegevens, agenda, bondsinformatie, facturen, ALV informatie, bardienst informatie enz…

6. Hoe in te loggen op de lobbelaer.nl site.

Na inloggen met je e-mail adres (of Lobbelaer relatie nummer; 1000xxxx) en wachtwoord vind je bovenaan de pagina de link “account”, klik hier op en daarna kies je voor “persoonlijke gegevens” om zo in je persoonlijke pagina te komen.
Er is ook nog een andere manier want onder de menu knoppen vindt je direct na inloggen een oranjeachtige balk met de tekst “U bent in gelogd als xxxx. Bekijk je persoonlijke pagina”. Klik op deze link en zo kom je in je persoonlijke pagina.
Let op: Gebruik je met meerdere personen eenzelfde e-mail adres dan is inloggen alleen mogelijk met uw relatie nummer. Deze is op te vragen via de ledenadministratie.

7. Nog geen toegang of wachtwoord opnieuw aanvragen.
Indien je nog geen toegangscode hebt aangemaakt kun je dat zelf via het menu "Wachtwoord Instellen" doen of via deze link.

 

8. Hoe de bardiensten in te vullen ?

·         In de persoonlijke pagina vind je de link “Inschrijven Bardiensten”. Per regel kan er 1 persoon inschrijven. LET OP: eenmaal aangeklikt kun je de keuze niet meer ongedaan maken;

·         Er zijn 2 verschillende bardiensten: een bardienst van 3 uur en  4,5 uur. Om aan je bardienst verplichting te voldoen dien je 3 bardiensten van 3 uur of 2 bardiensten van 4,5 uur te draaien (minimaal 9 uur in totaal);

·         Maak je keuze door op ‘Inschrijven’ te drukken;

·         Herhaal bovenstaande acties voor het inschrijven van de volgende bardienst.

·         Binnen een uur ontvangt u een bevestigingsmail hiervan.

 

9. Vrijgeven bardiensten.

Indien je je hebt ingeschreven ben je zelf verantwoordelijk voor de gekozen dienst. Op het moment dat je erachter komt dat je niet in gelegenheid bent om deze bardienst te draaien kun je de dienst weer vrij geven. Deze dienst staat dan wel nog op jouw naam, maar is daarna door een ander lid over te nemen (onder je naam komt in het dienstenrooster een linkje met een * te staan waar dan op geklikt kan worden in het overzicht van het bar rooster. Dit kun je vinden onder het menu 'Baroverzicht').
Je dient zelf voor vervanging te zorgen. Indien je je opgegeven bardienst niet volbrengt komt deze niet te vervallen. Dat wil zeggen dat je deze dienst alsnog dient te draaien. Een week én een dag voor aanvang van de bardienst ontvang je een e-mail ter herinnering. 

10. Aantal bardiensten niet zelf in te vullen.

Niet van toepassing

11. Afkoop van bardiensten.

In geval dat leden bezwaar hebben tegen de verplichte bardienst kun je een verzoek indienen om de bardienst af te kopen. (Let op pas mogelijk vanaf donderdag 24 maart 2022, 15:00 uur)
De afkoopsom is € 65,00 en er kunnen maximaal 50 personen hun bardienst afkopen op basis van het principe “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Dit jaar werkt de afkoop automatisch en enige manier om je bardiensten af te kopen is via de button “afkoop bardienst“ op de persoonlijke pagina. Je vult het formulier in, geef akkoord en verstuur het. Via de ledenadministratie ontvang je een factuur en het bedrag wordt d.m.v. een incasso afgeschreven.

12. Uitbesteden bardiensten.

Als je je bardienst aan een ander lid uitbesteed dan dien je deze bardienst altijd onder jouw naam in te vullen en ons op de hoogte brengen hiervan. Jij blijft verantwoordelijk voor deze bardienst..

13. Indien je niet aan je bardienstverplichting voldoet.

Indien een lid zonder opgave van een goede reden aan het einde van het seizoen niet aan de verplichte bardienstverplichting voldoet, dan kan de vereniging besluiten om je tennispas te blokkeren voor de banen en competitie tennis. Tevens kan de vereniging besluiten om een boete te sturen van €50,- per bardienst.

 

14. Formulier invullen tijdens bardiensten.

Tijdens het draaien van de bardienst werken we dit jaar voor het eerst met een baropvolging/afsluiting registratie formulier. Met dit formulier is het voor u duidelijker wat er door de vereniging van u wordt verwacht. Op dit formulier geeft u onregelmatigheden aan, vult u in  welke werkzaamheden er hebben plaatse gevonden en schrijft u eventueel opmerkingen.
Aan de hand van dit formulieren kan de vereniging beter inspelen op wat er allemaal gebeurt.

 15. Corona Richtlijnen

De corona richtlijnen die op dit moment gelden kunt u lezen op de RIVM website.

 

Voor het melden van zaken met betrekking tot je bardienst kun je een mail sturen naar: barcommissie@lobbelaer.nl

We hopen op een mooi en gezellig tennisseizoen waarbij de bar weer zoveel als mogelijk open kan zijn, zodat je ook kunt genieten van een drankje na je tennispartij!

Namens de barcommissie,
Adrian van den Bemt
Bas den Boer
Arie Lodder
An van de Rijt
John Kop
Tim van Zuilekom